Logo MARR
Szukaj
Close this search box.

O projekcie

Nowe inwestycje w sektorze HoReCa – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu nr 3 tj. województwa małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO.

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa, turystyka i kultura zwiększające odporność na sytuacje kryzysowe.

Oferta przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich firm z województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego z branż:

hotelarstwo

gastronomia (HoReCa)

turystyka

kultura

Projekt skierowany do firm, które doświadczyły trudności finansowych w związku z pandemią COVID. Firmy będą musiały udokumentować spadki obrotów na poziomie co najmniej 30%, w 2020 r. lub 2021 r.

Dywersyfikacja działalności nie może prowadzić do rezygnacji przez MŚP z działalności w sektorach: hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury.

Celem dywersyfikacji powinno być wprowadzenie nowej usługi i/lub produktu w przedsiębiorstwie.

Cel projektu:

ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu wśród MŚP z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura w województwach małopolskim, lubelskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.

Etapy projektu:

ogłoszenie naboru przez PARP, ocena wniosków, zawierania umów o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem, rozliczenie przedsięwzięć MŚP, kontrole.

Rezultat projektu:  

wsparcie 785 przedsiębiorstw z województw małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Wartość projektu i dofinansowania

Całkowita wartość projektu: 260 581 477, 00 PLN

Wysokość wkładu ze środków KPO: 100% wartości projektu

Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.05.2026 r.

Skip to content